Oszczędności emerytalne

Licznie publikowane raporty pokazują, że polskie społeczeństwo starzeje się. Z każdym rokiem przybywa w naszym kraju seniorów. Naturalnie, przybywa również emerytów. Jaki jest najlepszy moment do przemyśleń na temat swojej emerytury? Okazuje się, że im szybciej tym lepiej, a najlepiej już na początku swojej kariery.

Emerytura w Polsce

W naszym kraju system emerytalny jest podzielony na trzy tak zwane „filary”. Są to po prostu trzy nieco inne systemy, z których w przyszłości w założeniu powinny być wypłacane poszczególne składowe naszego świadczenia emerytalnego. Są to:

– ZUS (pierwszy filar) – największa część naszej emerytury pochodzić będzie z państwowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, składka jest obowiązkowa, a środki nie są dziedziczone po śmierci,

– OFE (drugi filar) – jest to system oparty na prywatnych podmiotach, dobrowolnie można przekazywać im niewielką część naszej składki emerytalnej, środki są dziedziczone po śmierci,

– IKE lub IKZE (trzeci filar) – system również oparty na prywatnych firmach, swoją środki można za ich pośrednictwem inwestować agresywnie (na przykład w akcje) lub bezpiecznie (inwestując w obligacji i korzystając z efektu procentu składanego: https://www.wonga.pl/slowniczek/procent-skladany).

Oczywiście można również odkładać środki w swoim zakresie oraz inwestować je za pomocą wybranych przez siebie instrumentów finansowych.

Państwowe świadczenie to za mało

Z powodu malejącej liczby urodzeń w Polsce, szacuje się, że za kilkadziesiąt lat emerytura z ZUS (obowiązkowy pierwszy filar) może wynosić na przykład tylko około połowę naszej ostatniej pensji. Oznacza to, że jeśli przed przejściem na emeryturę będziemy zarabiać na przykład trzy tysiące złotych netto, to nasze świadczenie wyniesie jedynie około tysiąc pięćset złotych na rękę! Powinno to skłonić do oszczędzania na starość we własnym zakresie. Już niewielkie kwoty odkładane regularnie przez kilkadziesiąt lat, pozwolą uzbierać pokaźną sumę w chwili przejścia na emeryturę. Warto dowiedzieć się, jak działa procent składany – jego efekt jest najbardziej odczuwalny właśnie przy bardzo długim okresie inwestycji. Nawet minimalne oprocentowanie utrzymywane przez kilkadziesiąt lat może sprawić, że sumaryczna kwota odsetek będzie wynosić na przykład trzydzieści procent całego zgromadzonego kapitału. Okazuje się więc, że można inwestować całkowicie bezpiecznie (w obligacje skarbowe lub w lokaty renomowanych banków) i osiągać bardzo dobry zwrot w dłuższej perspektywie czasu. Najważniejsza jest bowiem regularność w odkładaniu określonej kwoty.