Jak odstąpić od ubezpieczenia kredytu?

W trudnych pod względem stabilności rynków finansowych czasach obecnych, zarówno banki, jak i ustawodawcy w poszczególnych krajach dążą do jak największego zabezpieczenia spłaty kredytów. Istnieją różne metody zabezpieczenia spłaty, jednak najbardziej popularne jest ubezpieczenie kredytu.

Przystąpienie do ubezpieczenia nie jest obowiązkowe, aczkolwiek, jeżeli klient się na nie nie zdecyduje, może być wymagana jakaś inna forma zabezpieczenia. Banki kuszą również specjalnie przygotowanymi promocjami, dla klientów którzy decydują się na wykupienie ubezpieczenia spłaty kredytu. Prawo zostawia jednak klientom banków możliwość wycofania się z ubezpieczenia.

Jak wycofać się z ubezpieczenia spłaty kredytu?

W każdym momencie, kiedy kredyt nie jest jeszcze spłacony, pożyczkobiorca ma możliwość wycofania się z niego na własne żądanie. W tym celu powinien sporządzić stosowny dokument i przedłożyć go w siedzibie banku, w którym pobrany został kredyt.

Ważne jest, że żądanie wycofania ubezpieczenia kierowane jest do instytucji udzielającej kredytu – w tym przypadku banku, a nie do ubezpieczyciela. Dokumentem, jaki powinien zostać złożony jest oświadczenie woli wycofania się z ubezpieczenia spłaty kredytu.

Najczęściej banki przygotowują odpowiednie formularze, które powinny zostać wypełnione i przedłożone odpowiedniemu pracownikowi, ale takie oświadczenie może być również przygotowane przez kredytobiorcę. Oświadczenie o wycofaniu się z ubezpieczenia powinno zawierać:

  1. Pełne dane ubezpieczonego, zgodne z danymi na umowie kredytowej. Powinny się w nim znaleźć: imię i nazwisko, numer PESEL i data urodzenia kredytobiorcy.
  2. Informacja o umowie, na podstawie której został udzielony kredyt i o umowie ubezpieczeniowej, to znaczy numer umowy kredytowej i numer polisy.
  3. Jasno wyrażona wola odstąpienia ubezpieczonego ud umowy ubezpieczeniowej ze wskazaniem numeru umowy i daty jej zawarcia.
  4. Informacja o numerze rachunku bankowego, na jaki powinny zostać wypłacone niewykorzystane środki.
  5. Data i podpis.

Oświadczenie, w którym zawarta jest rezygnacja z ubezpieczenia kredytu dobrze opisana tutaj, może być złożone osobiście – w oddziale banku albo listownie – za pomocą przesyłki poleconej.

Czy odstąpienie od ubezpieczenia się opłaca?

Zależy to od postanowień zawartych w umowie kredytowej. Jeżeli przystąpienie do ubezpieczenia spłaty kredytu, poskutkowało przyznaniem klientowi kredytu na preferencyjnych – promocyjnych zasadach, oczywiste jest, że jeżeli następuje wycofanie się z ubezpieczenia, klient traci również prawo do korzystania z promocji.

W związku z tym koszt kredytu, a co za tym idzie, również i miesięczna rata może wzrosnąć w sposób odczuwalny dla kredytobiorcy.

Bank może również zażądać zabezpieczenia kredytu w inny sposób, albo – w skrajnych przypadkach, odstąpić od umowy kredytowej.