Co wpływa na zdolność kredytową?

zdjęcie pieniędzy w zbliżeniu

Konieczne aby otrzymać kredyt hipoteczny jest posiadanie zdolności kredytowej. Jest to wartość naliczana przez bank i ma ona bezpośredni wpływ na wysokość udzielonego przez bank kredytu. Im wyższa zdolność kredytowa, tym wyższy kredyt można zaciągnąć. Wpływ na nią ma kilka czynników.

Wkład własny

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na zdolność kredytową w przypadku kredytu hipotecznego jest wkład własny. Aktualnie kredyt może zostać udzielony na 80% wartości nieruchomości, co jest zarządzone przepisami prawnymi. Resztę pieniędzy kredytobiorca musi posiadać sam. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli ktoś posiada więcej wkładu własnego, to może otrzymać kredyt hipoteczny, który będzie niżej oprocentowany. Im więcej własnych pieniędzy posiada kredytobiorca, tym na lepszych warunkach będzie on mógł zaciągnąć kredyt.

Dochody

Oczywiście niezwykle ważne są dochody, jakie potencjalny kredytobiorca osiąga. Od nich odejmuje się przybliżone koszty utrzymania siebie i rodziny. Im wyższe dochody się posiada i im niższe koszty utrzymania, tym wyższy kredyt można zaciągnąć. Ważne jest aby kredytobiorca z wykazywanych dochodów był w stanie regulować miesięczne zobowiązania. Ponadto od dochodów odejmuje się również wszelkie zobowiązania kredytobiorcy. Jeżeli więc osoba taka ma zaciągnięte inne kredyty, albo jest zobowiązany przykładowo do płacenia miesięcznie alimentów, to z pewnością nie dostanie tak wysokiego kredytu.

Przeszłość kredytowa

Bank bierze również pod uwagę przeszłość kredytową kredytobiorcy. Jeżeli w poprzednich latach osoba taka nie miała problemów ze spłacaniem zaciągniętych zobowiązań, to kredy zostanie jej prędzej udzielony. Jeżeli jednak osoba taka w przeszłości miała problemy ze spłacaniem swoich zobowiązań, to bank może narzucić wyższe oprocentowanie. Jest to związane z ryzykiem, jakie w tym przypadku bank musi ponieść.

Majątek

Na zdolność kredytową wpływa ma również majątek posiadany przez kredytobiorcę . Im większy majątek posiada potencjalny klient banku, tym wyższa będzie jego zdolność kredytowa. Wiąże się to z faktem, że majątek takiej osoby może być zabezpieczeniem dla zaciąganego kredytu i w razie jakby zobowiązania nie były regulowane, to bank będzie ściągał należności z majątku takiej właśnie osoby. Majątkiem branym przez bank pod uwagę mogą być dla przykładu inne nieruchomości, różnej wysokości udziały w firmie, czy inne alternatywne wartościowe dobra materialne. Im więcej takich rzeczy posiada klient banku, tym wyższą kwotę kredytu może zaciągnąć.

Źródła informacji:

Artykuł omawiający kredyt hipoteczny z portalu kapitalni.org

Pojęcie kredytu hipotecznego zaprezentowane w Wikipedii